ORD kan flytta berg

Projektet startar hösten 2016 på Sala stadsbibliotek. Syftet är att på olika sätt ge Sala kommuns ungdomar medel och verktyg för att uttrycka sina liv.

Biblioteket har särskild kontakt med de olika HVB-hemmen, gymnasieskolan, lokal 17 (en fritidsgård i Sala) och ABF för att bjuda in ungdomar att delta i projektet. Alla ungdomar i Sala erbjuds att delta i projektets arrangemang under hösten 2016 och våren 2017.

ORD kan flytta berg vill visa på att ord har betydelse och visa på språkets kraft. Under hösten erbjuds flera olika föreläsningar och workshops för att belysa detta.

Planering pågår just nu för en mängd olika aktiviteter under hösten. De hoppas att kunna erbjuda en föreläsning med Ison Glasgow som då pratar om sin uppväxt och hur han hittade vägen till musiken och språket. De arbetar också på att genomföra en workshop med Ingela Wahl för att prata dikt, berättande och Stand Up och vid något tillfälle ha tema hiphop med föredrag och workshop av Rodriques.

Tanken med att ha Salas alla tonåringar och unga vuxna som målgrupp för ORD kan flytta berg är att föra samman ungdomar i olika åldrar och med olika bakgrund i en gemensam aktivitet för att underlätta integration och skapa en mötesplats för unga i Sala.

För mer information om projektet kontakta projketledaren Madelaine Lagestrand på Sala stadsbibliotek.